Sobretot som un equip de grans persones!

Maria Pascual

Maria Pascual Ferrer

Advocada i mediadora amb més de trenta anys d’experiència legal, amb una sòlida i reconeguda carrera professional en despatxos de primera línia des de l’any 1991. Sòcia única fundadora de MPA l’any 2003.

Des de la seva fundació, i com a directora de la firma, ha orientat MPA cap al desenvolupament d’un assessorament integral del client, tant en la vessant particular com a nivell empresarial, fins aconseguir implementar un servei de 360º al client. La seva experiència i coneixement del territori de les Balears, la seva terra natal, li han permès consolidar-se en el sector.

Pilar Rosselló

Pilar Rosselló de España

Advocada sènior amb llarga trajectòria professional a MPA i administradora concursal. La seva dilatada experiència en el sector privat li ha permès adquirir una sòlida experiència en assumptes mercantils d’alta complexitat, tant processals com extraprocessals, assumint un alt nivell de responsabilitat, tant des del punt de vista jurídic com econòmic. És experta en l’assessorament “in house” d’empreses i sobre el compliment de les obligacions societàries dels administradors i dels gestors de tota classe d’entitats, tant de dret privat com de dret públic.

Adria Casasnovas

Adria Casasnovas Moreno

Advocada sènior i mediadora amb llarga trajectòria professional a MPA. Té una sòlida experiència en dret processal civil i penal, i és especialista en avaluacions i reclamacions de danys i perjudicis derivats d’accidents de tràfic i conductes negligents de qualsevol tipus. L’ordre i la rigorositat del seu treball li han permès assolir un alt percentatge d’èxit en els assumptes encomanats.

És membre de l’Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA).

Helena Sureda

Helena Sureda Hueso

Advocada sènior amb llarga trajectòria professional a MPA. És administradora concursal, compliance officer i especialista en auditoria legal d’empreses. Té una dilatada experiència com a experta negociadora que li ha permès evitar situacions de conflicte i l’inici de procediments judicials, especialment en l’àmbit empresarial, tant en entitats de dret públic com de dret privat, el que li ha permès consolidar una àmplia seguretat i rigor dins del sector.

Virginia Hernández

Virginia Hernández Reyes

Advocada especialitzada en matèria de propietat intel·lectual i industrial, noves tecnologies, contractació electrònica, dret dels consumidors i usuaris i protecció de dades en les seves vessants civil i penal. Té una àmplia experiència en l’àmbit del dret processal civil i penal amb especial èmfasi en delictes econòmics comesos a través de mitjans electrònics que transcendeixen més enllà de les fronteres nacionals.

Margalida Riutort

Margalida Riutort Fort

Advocada amb àmplia formació en Dret Internacional Públic i igualtat de gènere. El seu principal interès se centra en els Drets i llibertats públiques, en especial, en el
Dret constitucional, el Dret a la Igualtat, el Dret Internacional Públic i Humanitari i la seva protecció. El seu exercici professional es desenvolupa, principalment, en les àrees de dret constitucional, civil i administratiu, en l’especialitat d’urbanisme, responsabilitat patrimonial de l’administració, i fonamentalment en l’àmbit sanitari.

Aina Hurtado

Aina M. Hurtado Arquer

Sòcia i gerent del despatx des de l’any 2019. Forma part de l’equip de MPA des de fa més de deu anys, essent testimoni de la seva consolidació i professionalitat com a despatx. Destaca per la seva serenitat, cordialitat i valor humà. S’encarrega principalment de la gestió de qualitat dels nostres serveis, garantint que se segueixin correctament tots els procediments de tractament documental i de dades personals.

José Berruga

José Berruga Rodríguez

La protecció dels seus béns i dels seus éssers estimats és imprescindible quan es realitza un assessorament integral al client. Per assolir aquesta màxima protecció és necessari comptar amb un expert titulat i amb una llarga experiència i trajectòria professional en assegurances, que sàpiga identificar i individualitzar els riscos existents en cada situació o activitat, i cerqui la millor cobertura a preus competitius.

Un plus de seguretat i de tranquil·litat en el desenvolupament de l’activitat empresarial

Mª Rosa Sureda

Mª Rosa Sureda

A MPA valorem l’atenció personalitzada al client. Tot i que els nous mitjans digitals hagin simplificat les comunicacions entre el despatx i els clients, entenem que el tracte humà és indispensable per donar un bon servei. És per això que entenem que és necessària la figura d’una persona que, en primer lloc, sigui el primer tracte amb el client, i, en segon lloc, comprovi qualsevol informació rebuda al despatx, ja sigui per via telefònica, per missatge o documental i la traslladi al professional que correspongui, sempre amb professionalitat i cortesia.