Resoldre i prevenir. La cultura de MPA està enfocada no només a resoldre problemes puntuals, sinó a assessorar el particular o l’empresa per tal d’intentar prevenir que aquests problemes es repeteixin.
Alhora, si detectem possibles riscos en què es pot veure embolicat el client l’avisem perquè, en el moment que consideri oportú, pugui fer el procedent per evitar-los.

Creativitat. La nostra forma d’enfocar els temes és diferent perquè els analitzem des de tots els vessants possibles. Solucions imaginatives, elaborades, ben planificades i executades segons el previst, són el que ha portat MPA a tenir un alt percentatge d’èxit tant en assumptes judicials com en negociacions d’especial rellevància.

Col·laboració. A MPA volem que als nostres clients les coses els vagin bé, el millor possible. Per això quan veiem oportunitats de crear sinergies entre clients o col·laboradors fem les propostes oportunes als possibles implicats, sempre, des de la més absoluta confidencialitat.

Respecte. A MPA no hi ha assumptes grans o petits. Tots són importants per al client i com a tals mereixen ser tractats amb la màxima implicació per part de l’equip que treballi en cada assumpte.